Mánudaga

Fimmtudaga

Þriðjudaga

Skjal 404

 

Dags:
01.01.12

ÆFINGAR UNDIR LEIÐSÖGN ÞJÁLFARA SÍH

Útgáfa 1 

 


 

 

SKILGREINING Á ÞJÁLFUN HJÁ SÍH

Inngangur

Uppbygging og þjálfun skotíþróttafólks hjá Skotþíþróttafélagi Hafnarfjarðar byggist upp á þremum stigum.

1. stig er haglabyssunámskeið, 2. stig er skotíþróttaþjálfun og 3. stig er keppnisþjálfun.

Til þess að leiðbeina á vegum félagsins þurfa þjálfarar að öðlast tilskilda þekkingu, færni og hæfni á sérhverju stigi.

Stjórn SÍH gefur út skírteini til staðfestingar á viðurkenningu þjálfara og tilkynnir þá til Ríkislögreglustjóra.

Þjálfari sem hættir að starfa fyrir félagið missir þessa viðurkenningu.

Markmið:
 • að bjóða félgasmönnum sem faglegastar leiðbeiningar á öllum stigum íþróttarinnar
 • að virkum iðkendum fjölgi vegna þess að þeir ná tökum á íþróttinni strax í upphafi.
 • að þátttakendum á innanfélags- og landsmótum fjölgi í skeet og nordisk trap.
 • að stytta sérhverjum keppnismanni leiðina til afreka
 • að félagið skari fram úr sem skotíþróttafélag sem byggir árangur sinn á íþróttalegum grunni til jafn við leiðandi íþróttagreinar.
1. stig haglabyssunámskeið:

Haglabyssunámskeið SHÍ byggist á 20 tíma námskeiðum þar sem farið er markvisst í alla þætti almennrar skotfimi með haglabyssu samkvæmt námsskrá SÍH.

Til að öðlast viðurkenningu SÍH til réttinda á fyrsta stigi skal þjálfari:

 • hafa setið námskeið fyrir þjálfara í grunnþjálfun hjá SÍH.
 • hafa kennt á einu 1. stigs haglabyssunámskeiði með reyndum þjálfara

- og búi yfir eftirfarandi:

Þekking
 • Hafi góðan skilning á undirstöðatriðum í hagalbyssuskotfimi ásamt umgengis-, umhyrðu og öryggismálum.
 • Kunni góð skil á eiginleikum mismunandi, haglastærða og þrenginga. Þekkja undirstöðu í uppeldis og kennslufræði.
Færni
 • Búi yfir góðri framkomu og háttsemi og eigi auðvelt með að tjá sig í töluðu máli.
 • Geti útbúið einfalt leiðbeininga- og kennsluefni.
 • Hafi gott auga á samspili á hreifingum skyttunar og skotmarksins
Hæfni
 • Þjálfari geti á grundvelli reynslu og þekkingar greint vandamál byrjenda, sett fram rökstuddar lausnir og leiðbeint um úrvinnslu. Geti sett saman og haldið fyrirlsetra um efnið.

2. stig skotíþróttaþjálfun:

Skotíþróttaþjálfun byggist á 20 tíma námskeiði í skeet og nordisk trap þar sem þátttakendur öðlast þekkingu og færni til að taka þátt í landsmótum á vegum félagsins.

Til að öðlast viðurkenningu SÍH til réttinda á öðru stigi skal þjálfari:
 • hafa all nokkra reynslu sem keppnismaður í íþróttinni
 • hafa setið dómaranámskeið STÍ
 • hafi tekið fyrsta þjálfarastig hjá ÍSÍ eða sambærilegt
 • hafa kennt á minnst þrem grunn námskeiðum SÍH í haglabyssuskotfimi
 • og búi yfir eftirfarandi:
Þekking
 • Hafi góða þekking á sviði kennslufræða, kenningar, áhugahvöt, íþr. sálfræði og fleira.
 • Þekki mjög vel keppnisreglur í skeet og nordisk trap.
 • Skilji uppbyggingu æfingaáætlunar og markmiðasetninga
Færni
 • Búi yfir góðri framkomu og háttsemi og eigi auðvelt með að tjá sig í töluðu máli.
 • Geti útbúið einfalt leiðbeininga- og kennsluefni.
 • Hafi gott auga á samspili á hreifingum skyttunar og skotmarksins.
 • Geti gert skriflega æfingaáætlun
Hæfni
 • Þjálfari geti á grundvelli reynslu og þekkingar greint vandamál keppnismannsins, sett fram rökstuddar lausnir og leiðbeint um úrvinnslu.
 • Geti sett saman og haldið fyrirlsetra um efnið.
 • Geti aðstoðað þátttakendur við gerð einfaldra markmiða og æfingaáætlunar.
3. stig keppnisþjálfun:

Keppnisþjálfun byggist á viðvarandi þjálfun skilgreindra keppnismanna SÍH sem stefna markvisst í að ná árangri í íþróttinni á alþjólegum mælikvarða.

Til að öðlast viðurkenningu SÍH til réttinda á þriðja stigi skal þjálfari:
 • hafa all nokkra reynslu sem leiðbeinandi í íþróttinni
 • hafa setið dómaranámskeið STÍ eða sambærilegt
 • hafi tekið annað þjálfarastig hjá ÍSÍ eða sambærilegt
 • og búi yfir eftirfarandi:
Þekking
 • Hafa mikla þekkingu á þjálffræði og íþróttasálfræði
 • Hafi mikla þekkingu á skottækni
 • Hafi góða þekkingu varðandi markmiðasetningu og æfingaáætlanir
Færni
 • Hafi gott auga til að greina vandamál kepnismanna hvort heldur er líkamleg, tæknileg eða hugarfarsleg.
Hæfni
 • Geti aðstoðað þátttakendur við ítarlega markmiðasetningu og rökstudda þjálfræðilega æfingaáætlun.
 • Geti leiðbeint og ráðlagt keppanda varðandi sálfræðilegan stuðning
 • Geti undirbúið keppnismenn fyrir stórar keppnir á alþjóðlegan mælikvarða með rökstuddum og skipulögðum hætti.

 

Hvordan bestille medisiner online til billigste priser? Omstendigheter som kan påvirke din beslutning når du buy medisiner, er mange. Viagra er et legemiddel foreskrevet for å behandling av mange sykdommer. Hva må du studere om Hvor lenge virker Viagra? Ønsker du å få medisiner, som Viagra, online? Mange kundene kjøper online slike medikamenter som Viagra. Hvor kan du lese mer informasjon om http://viagra-norge.biz/hvor-lenge-virker-viagra.html? Vurder også Hvordan virker Viagra. Hvorfor skjer det? Kan kjønn sykdommer hos menn forebygges? Det er bivirkninger mulig med noen form for medisinering.